Nhiều tiện ích khi sử dụng Căn cước công dân khám chữa bệnh BHYT

Hiện nay, người dân có thể xuất trình Căn cước công dân để khám chữa bệnh BHYT. Việc này mang lại nhiều lợi ích, giúp người dân không phải mang nhiều giấy tờ; giảm quá trình chờ đợi trong khâu tiếp đón.

Ngày 19/10/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực từ ngày 3/12/2023.

Nghị định 75 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 Nghị định 146 về thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cụ thể, người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc căn cước công dân.

Quy trình sử dụng Căn cước, tài khoản định danh điện tử để xuất trình Căn cước công dân khi khám chữa bệnh BHYT
Đổi mới trong quản lý y tế: Người dân sử dụng Căn cước công dân và thẻ BHYT thông qua tài khoản định danh điện tử, giảm bớt giấy tờ, tăng hiệu suất và thuận tiện hơn trong quá trình khám chữa bệnh

Tài khoản định danh điện tử được phân thành tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2 (theo quy định tại Điều 12 Nghị định 59/2022/NĐ-CP); với mỗi mức độ, ứng dụng VNeID đã phát triển 17 các dịch vụ, tiện ích tương ứng phục vụ người dân cụ thể như sau:

 • Nhóm tiện ích cho tài khoản định danh mức 1:

 1. Tích hợp thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư;
 2. Đăng nhập và sử dụng các Dịch vụ công trực tuyến;
 3. Thực hiện thông báo lưu trú;
 4. Phản ánh, kiến nghị về an toàn trật tự;
 5. Nhận thông báo giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công liên thông để đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; Dịch vụ liên thông đăng ký đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng; nhận cảnh báo hết hạn thẻ CCCD gắn chíp; thông báo Chúc mừng sinh nhật;
 6. Cập nhật các thông tin, tin tức, cảnh báo thủ đoạn tội phạm;
 7. Chia sẻ dữ liệu công dân thông qua việc xuất trình thông tin được tích hợp trực tiếp trên VNeID, thông qua mã QR căn cước, thông qua mã QR định danh;
 8. Đổi số điện thoại trực tuyến;
 9. Xác thực khi đổi thiết bị đăng nhập.
 • Nhóm tiện ích cho tài khoản định danh điện tử mức độ 2:

 1. Thông tin cư trú (Hộ khẩu online);
 2. Tích hợp thông tin thẻ CCCD gắn chíp mới nhất và lịch sử thông tin thẻ CCCD, chứng minh nhân dân;
 3. Tích hợp thông tin người phụ thuộc (con dưới 14 tuổi hoặc người giám hộ) được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
 4. Tích hợp thông tin giấy phép lái xe, đăng ký xe;
 5. Tích hợp thông tin thẻ BHYT;
 6. Tích hợp thông tin quá trình tham gia BHXH;
 7. Tích hợp thông tin lịch sử khám chữa bệnh (Sổ sức khỏe điện tử).

Như vậy theo quy định mới, người dân có thể xuất trình Căn cước công dân khi khám, chữa bệnh BHYT. Điều này mang lại nhiều lợi ích, giúp người dân không phải mang nhiều giấy tờ; giảm quá trình chờ đợi trong khâu tiếp đón do Căn cước công dân có tích hợp gắn chíp, mã QR cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác.

Toàn quốc hiện nay đã có 100% cơ sở KCB BHYT triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip, giúp người dân thuận lợi trong việc sử dụng Căn cước công dân khi khám, chữa bệnh BHYT.